O FIRMIE

Działalność:

Przedmiotem działalności PGMB Budopol SA jest:

W zakresie najmu żurawi wieżowych firma oferuje kompleksową obsługę obejmującą:

Historia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Budopol SA w Mińsku Mazowieckim istnieje nieprzerwanie od początku lat 70-tych, a jako spółka akcyjna powstało w dniu 17.12.1994 r. na podstawie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego Rep. A nr 4984/94 z dnia 17.12.1994 r.Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą 01.07.1995 roku. Wpis do KRS nastąpił w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041345.

Zarząd

 

Aktualności

Galeria realizacji


Biuro zarządu

Adres: PGMB Budopol SA
ul. Kościuszki 13
05-300 Mińsk Mazowiecki
Telefony: sekretariat:
  • 25 758 49 54
  • 25 759 56 78
centrala:
  • 25 758 30 11
  • 25 758 30 14
faks:
  • 25 758 22 33